Osszárium

Templomunkban közös sírhelybe (osszáriumba) történő temetkezésre is van lehetőség. Az osszáriumba víz hozzáadása nélkül szórjuk a hamvakat, ennek előnye, hogy a hamvak nem kerülnek ellenőrizetlen, illetéktelen helyre (pl. csatorna stb.), nem szórja őket szét a szél, továbbá időbeli korlátozás nélkül (amíg templomunk áll) szent helyen kerülnek megőrzésre, így nincs szükség a sírhelyeknél vagy urnatemetőknél megszokott rendszeres időközönkénti „újramegváltásra”.

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hatóság 2010. IV. számú Körlevelében, a 2000. sz. alatt a következőket írta: „Vannak olyan budapesti templomok (…), ahol nagy közös ciszternában, osszáriumban helyezik el és ott megőrzik az elhunytak hamvait, nevüket megörökítik és illő katolikus szertartást végeznek a temetésük során. A szentek ereklyéinek közelében nyugodni, az oltár közelében nyugodni, ahol mindig megújul Krisztus megváltó áldozata, a templomban, vagy annak közelében nyugodni, ahol egybegyűlik az itt a földön élő Egyház közössége a szentmise ünneplésére, a legméltóbb dolog a halottaink számára is.”

Rendelkezések

1. A templomi osszáriumba történő temetés a Katolikus Egyház által elfogadott és az esztergom-budapesti érsek által támogatott temetkezési mód. Méltó, hogy az Egyház által jóváhagyott liturgikus könyvek tartalma szerint ott temetést végezzenek.

2. A templomi osszáriumnál végzett búcsúztatást és az osszáriumba végzett temetést (továbbiakban temetés) ezen szabályzat előírásai szerint kell végezni és a nyilvántartást vezetni.

3. A temetés előírás szerinti elvégzéséért a plébániai kormányzó a felelős.

4. Temetés végezhető önálló szertartásként és gyászmisével együtt is. A földi maradványokat, hamvakat megosztva más helyen is elhelyezni, tárolni, vagy elszállítani nem szabad. Ha ilyen szándék jut a plébánia munkatársának a tudomására, abban az esetben a temetés nem végezhető el.

5. Felravatalozni és/vagy gyászmisét bemutatni csak olyan esetben szabad, amikor bizonyos, hogy meghatározott időben a hamvakat az Egyház szertartása szerint el is temetik.

6. Az osszáriumba más helyen, korábban eltemetett hamvak is elhelyezhetők.

7. A templomi osszárium szent helyen lévő szent tárgy, ami a megszentelt temetővel egyenlő értékű.

8. A plébánia vállalja, hogy a hamvakat a Katolikus Egyház szertartása szerint egy márványból készült osszáriumba helyezi el és kegyelettel megőrzi.

9. A plébánia vállalja, hogy a hamvakat tartalmazó márvány osszárium oldalára egységes terv szerint készült táblát helyez el az elhunyt nevével és két évszámmal (születési és halálozási évek).

10. A kialakított kegyeleti hely lehetőséget biztosít korlátozott számú mécses és virág elhelyezésére.

11. A templomi osszárium a templom nyitvatartási ideje alatt látogatható.

12. A plébánia vállalja, hogy az osszáriumban lévő hamvakat maximum 5 (öt) évenként a templom kertjében, földbe temetve helyezi el. A templom kertje szintén megszentelt helynek számít. A földbe eltemetésnek nincs külön költsége.

Plébániánkon lehetőség van elhunytjaik temetési ügyeinek intézésére. Természetesen vállaljuk más budapesti temetőkben is katolikus temetés elvégzését.

Sírhelymegváltás:

- Előfoglalás nélkül (temetés intézésekor): 58.000 Ft

- Előfoglalással (minimum 3 hónappal a temetés előtt): 48.000 Ft

- Margitos egyházfenntartóknak (előző évben egyházadót fizetett): 38.000 Ft

Temetés: 27.500 Ft

Ravatalozás: 20.000 Ft

Választható:

gyászmise  4.000 Ft
harangozás 1 haranggal  1.200 Ft
harangozás 3 haranggal  1.800 Ft
névtábla20.000 Ft
virágdíszítés20.000 Ft
gyászzene 15 perc10.000 Ft
gyászjelentés 20 példány  5.000 Ft
egyedi időpont *20.000 Ft

*csak előzetes egyeztetés után és a lehetőségek függvényében